درباره ما

این شرکت در حوزه بازاریابی ، توزیع و فروش محصولات در سطح کشور فعالیت دارد و در پنج منطقه در کشور تقسیم شده ( شمال و شمال غرب ، شمال و شمال شرق ، جنوب و جنوب شرق و غرب ، مرکز کشور ، تهران و استانهای همجوار ) و دفاتر اصلی آنان در شهرهای رشت ، مشهد ، شیراز ، اصفهان و تهران قرار دارد که روی عملیات فروش در ۲۹ شعبه و زیر شعبه نظارت دارند.