دی ۲۸, ۱۳۹۴

تاسیس رستوران غذاهای لبنی

تاسیس رستوران غذاهای لبنی   تاسیس رستوران غذاهای لبنی شرکت […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

سمپوزیوم های تخصصی صنعت معدن و تجارت با محوریت ” تولید پایدار و مدل کسب و کار “

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت ، معدن و […]