خامه شهد خرما

واحد محصولپاکتنوع بسته بنديکارتن
تاريخ مصرف6 ماهتعداد در بسته بندي27
وزن200 گرمدرصد چربي30